Doelstelling

Roken geschiedenis maken

Doelstelling

Stichting Rookpreventie Jeugd heeft één helder doel: tabak uitbannen uit de samenleving en roken geschiedenis maken. Dat kan alleen door te zorgen dat er geen nieuwe rokers meer bijkomen. Daarom wil Stichting Rookpreventie Jeugd de overheid aanzetten tot het nemen van een aantal maatregelen die in samenhang een effectief preventiebeleid opleveren:

• forse accijnsverhoging om tabak onbereikbaar te maken voor kinderen
Een pakje sigaretten moet minimaal 10 euro gaan kosten, zodat sigaretten buiten bereik van de meeste kinderen komen.

• tabaksvrije schoolpleinen
Roken in en om de school moet niet langer getolereerd worden

• een effectieve handhaving van de leeftijdsgrens voor aankoop van tabak
Het moet effectief onmogelijk worden voor jongeren onder de 18 jaar om tabak te kunnen kopen

• vermindering van het aantal verkooppunten
Met 60.000 verkooppunten is tabak veel te makkelijk verkrijgbaar en controle op naleving van de leeftijdsgrens ondoenlijk. Tabak moet uit de supermarkten, drogisterijen, boekwinkels en alleen nog onder vergunning worden verkocht door gespecialiseerde tabakswinkels

• rookwaren bij verkooppunten uit het zicht van klanten houden
Een wand vol sigarettenverpakkingen is een reclamezuil voor tabak. Reclame voor tabak is verboden, dus moeten tabaksproducten in winkels niet langer zichtbaar worden opgesteld.


Statuten

De statuten van de Stichting Rookpreventie Jeugd zijn vastgesteld bij de oprinchting van de stichting op 31 maart 2009.